ICden-leto
ICnoc
ICpult
ICza1leto
ICza21
ICza31
ICzedveri

csks rgb resize

Přihlášení

A. Obecná pravidla, práva a povinnosti organizátora

„Užijte si Litomyšl – litomyšlská slevová knížka“ je výsledkem spolupráce litomyšlských podnikatelů, pohybujících se v oblasti cestovního ruchu, a litomyšlských památkových institucí. Tímto projektem se snaží výše zmínění poskytovatelé služeb oslovit turisty v Litomyšli a nabídnout jim v podobě výhod a slev možnost a důvod v Litomyšli strávit více než jeden den.

Projekt je zaměřen na turisty, kterým bude tato slevová knížka nabízena a prodávána. Turistům, kteří si zakoupí tuto slevovou knížku v některém z prodejních míst (viz Seznam prodejních míst na www.ticlitomysl.cz), umožní držení slevové knížky vyčerpat procentuální slevy a konkrétní výhodné nabídky u provozovatelů služeb uvedených v této slevové knížce.

Slevová knížka Užijte si Litomyšl je prodejná. Cena jednoho kusu je 30,- Kč. Slevovou knížku lze zakoupit v prodejních místech, jejichž kompletní seznam je zveřejněn na www.ticlitomysl.cz

Slevová knížka „Užijte si Litomyšl“, kterou je povinen předložit každý držitel slevové knížky, je sešitek o velikosti 9,5 x 5 cm, s číslováním, s vytrhávacími kupóny, kde jsou provozovatelé seřazeni podle kategorií poskytované slevy a v rámci kategorie podle abecedy. - Prodej slevových knížek bude zahájen dne 30. 3. 2013 a ukončen nejpozději dne 31. 12. 2014, tedy v den, kdy končí platnost slev ve slevové knížce (platnost uvedena na každém jednotlivém kupónu).

Distribuce mezi další prodejce a poskytovatele slev bude zahájena 1. 4. 2013 a ukončena po vyčerpání zásob slevových knížek, nejpozději však 31. 12. 2014.

Zastřešující organizací, která má na starost prodej, distribuci, nabízení tohoto produktu do komisního prodeje a propagaci slevové knížky je Informační centrum Litomyšl, Smetanovo náměstí 72, 570 01 Litomyšl.

Slevy ze slevové knížky nelze uplatnit na již zlevněné zboží nebo slevu ze slevové knížky nelze kombinovat se slevovými nabídkami nebo s cenovými akcemi vyhlášenými a poskytovanými v provozovně poskytovatele slevy.

B. Práva a povinnosti uživatele

Uživatel slevové knížky má povinnost při čerpání předložit originál slevové knížky, ze které poskytovatel vytrhne příslušný kupón. Slevy či výhodné nabídky má každý držitel slevové knížky povinnost vyčerpat nejpozději do 31. 12. 2014, tedy v den, kdy končí platnost slev ve slevové knížce (platnost uvedena na každém jednotlivém kupónu).

Uživatel slevové knížky má povinnost před započetím čerpání služby, na kterou chce uplatnit slevu, upozornit poskytovatele slevy, že bude uplatňovat slevu nabízenou poskytovatelem ve slevové knížce.

Slevy a výhody ze slevové knížky nemusí být vyčerpány ihned po zakoupení slevové knížky v některém z prodejních míst. Slevy a výhody lze začít čerpat kdykoliv v období platnosti slevové knížky, tj. od 30. 3. 2013, do skončení platnosti kupónů, tedy do 31. 12. 2014 nebo do doby ukončení poskytování slevy (např. z důvodu zániku konkrétního provozovatele či poskytovatele slevy).

Platnost všech slev ve slevové knížce je uvedena na každém kupónu slevové knížky. Platnost každého kupónu je ode dne zakoupení slevové knížky do 31. 12. 2014. Po tuto dobu lze slevu čerpat, nedojde-li k neočekávanému ukončení takové činnosti poskytovatele slevy, která souvisí s podstatou poskytované slevy. Dojde-li k takovému ukončení činnosti poskytovatele slevy, držiteli slevové knížky nárok na slevu zaniká bez nároku na náhradu.

Z každé slevové knížky lze každou slevu nebo výhodu čerpat pouze jednorázově, slevy ani výhody nelze čerpat opakovaně. Odtržením slevového kupónu z knížky a předáním tohoto kupónu provozovateli zařízení (tj. poskytovateli slevy) slevy je oběma stranami souhlasně potvrzeno využití této slevy uživatelem u konkrétního poskytovatele slevy. V případě, že poskytovatel převezme kupón ze slevové knížky, má povinnost uživateli slevové knížky poskytnout slevu deklarovanou na kupónu slevové knížky. Slevu může čerpat pouze takový zákazník, který má u sebe slevovou knížku, ze které bude při čerpání slevy odtržen příslušný kupón.

Je-li z každé strany kupónu uvedena jiná sleva u toho samého poskytovatele, může uživatel slevové knížky vyčerpat pouze jednu vybranou slevu. Na druhou slevu nárok zaniká.

C. Práva a povinnosti poskytovatele slevy

Poskytovatel slevy nebo výhody má povinnost po dobu trvání projektu, nejpozději však do 31. 12. 2014, tedy v den, kdy končí platnost slev ve slevové knížce, poskytovat všem držitelům slevové knížky slevu uvedenou na kupónu. Po dobu trvání platnosti kupónů ze slevové knížky nelze měnit podstatu ani míru slevy či výhody ze strany poskytovatele slevy.

Vytržením a přijetím slevového kupónu z knížky provozovatel zařízení (tj. poskytovatel slevy) potvrzuje využití této slevy uživatelem u tohoto poskytovatele slevy. V případě, že poskytovatel převezme kupón ze slevové knížky, má povinnost uživateli slevové knížky poskytnout slevu deklarovanou na kupónu slevové knížky. Slevu může čerpat pouze takový zákazník, který má u sebe slevovou knížku, ze které bude při čerpání slevy odtržen příslušný kupón.

Povinností poskytovatele slevy je u něj uplatněné kupóny uschovávat. V ideálním případě by se měl zeptat držitele slevové knížky na PSČ jeho bydliště a doplnit toto PSČ na odtržený kupón. Poskytovatel slevy je povinen nahlásit na požádání Informačnímu centru Litomyšl vždy ve stanoveném termínu počet slevových kupónů, které u něj byly čerpány a které jsou uschovány u něj v provozovně.

Z důvodů vyhodnocení projektu budou Informační centrum po ukončení projektu kupóny vybírat od všech poskytovatelů slev a zároveň toto vyhodnocení oznámí všem poskytovatelům slev. - Poskytovatel slevy má právo poskytnout slevovou knížku svému zákazníkovi zdarma na vlastní náklady, například jako poděkování za nákup apod. - Informační centrum Litomyšl nenese zodpovědnost za jakékoliv změny poskytovatelů slev (úpravy ceny, sortimentu, provozní doby atd.). Za jakékoliv změny je zodpovědný pouze provozovatel služeb.

Informační centrum nenese právní zodpovědnost za dodržování těchto pravidel jednotlivými poskytovateli slev.


Pomozte nám být lepší!

 

 

Které další služby byste uvítali v našem infocentru?

 

 

Odpovědět

  

    


 Certifikat 2015

 

Otevírací doba

říjen - březen

Po - Pá:

So:
Ne:

08:30 - 17:00
09:00 - 12:00
    zavřeno

litomysl 12x jinak

  Asociace turistických informačních center ČR Českomoravské pomezí  Dovolená ve Východních Čechách

Kraj Smetany a Martinů    Made in Litomyšl    České dědictví UNESCO 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.